תנאי שימוש

תנאי שימוש אלו מסדירים את היחסים בין אתר בלוגפרס ו/או מפעיליו (להלן: "האתר") לבין משתמש, גולש, מבקר באתר או מבקש שירות או פיתרון מסויים בעניינו (להלן: "המשתמש"). מי שלא מסכים לתנאים אלו, או חלקם, אינו רשאי לעשות שימוש באתר, שכן שימוש כזה מהווה אישור לתנאי השימוש מצד המשתמש.

תנאי שימוש אלו כתובים בלשון זכר, אך הוא מיועד עבור כל אחד משני המינים בנפרד והדבר נעשה לצורך הנוחיות בלבד. האתר שומר לעצמו את הזכות לשנות ולערוך את תנאי השימוש הללו ללא כל הודעה מוקדמת וללא צורך במתן ידיעה למשתמש וללא הסכמת המשתמש.

המידע באתר מופיע לצורך שימוש עצמי ופרטי ואינו מיועד לצרכים מסחריים או עסקיים. מובהר בזאת כי כל המסתמך על התוכן עושה זאת על אחריותו בלבד. על המשתמש החובה להתייעץ עם גורמים מקצועיים בהתאם למה שהוא מעוניין להשיג או רוצה לעשות.

האתר לא יהיה אחראי לכל נזק ישיר או עקיף מכל סוג שייגרם למשתמש כתוצאה מהסתמכות על המידע או השימוש במידע, הגישה אל האתר או הפסקת פעילות האתר או השירותים הניתנים על ידו.

האתר עשוי להציע שירות המאפשר להתקין בלוג בחינם של מערכת וורדפרס WordPress על שירות האחסון הנרכש על ידי משתמש של האתר. כדי שהאתר יוכל להתקין בלוג בשרת, המשתמש נדרש לרכוש שירות אחסון אתרים ובלוגים אצל חברת אירוח מיועדת וכן לספק לאתר את פרטי הכניסה לשירות שהוא רכש. האתר עשוי להמליץ על שירות כזה או אחר בהתאם לניסיון או המלצות שונות.

מובהר בזאת כי האתר לא יהיה אחראי לשום נזק שייגרם למשתמש כתוצאה שימוש במידע זה, לרבות הרכישה של האחסון, בניית הבלוג, זמינות השירותים של האחסון, עניינים עסקיים או משפטיים או פיננסיים וכל נושא אחר בעניין. מובהר בזאת כי השירות עשוי להשתנות לרבות חיוב בתשלום, או הפסקת השירות באופן מלא או חלקי. למרות שהשירות ניתן בחינם, אין זה אומר כי האתר מחויב במתן השירות, מתן השירות נתון לשיקול דעת האתר בלבד וייתכן כי חלק מהפניות לא יושלמו לכדי מתן שירות.

זאת ועוד, האתר לא יהיה אחראי לכל נזק או בעיה שעלולים להיגרם כתוצאה מבקשה להתקנת בלוג בשירות האחסון שלכם. מסירת מידע של פרטי כניסה באמצעות טופס או בקשה בשיטה אחרת, מהווה הסכמה לכך כי הינכם מסכימים לתנאים אלו בעניין.