מדיניות הפרטיות

בלוגפרס ו/או BlogPress (לרבות "אנו / אנחנו", "לנו", "שלנו" ו/או "אותנו") מחויב בהגנה על הפרטיות של המשתמשים והצרכנים המשתמשים בשירותים המוצעים על ידינו, בפועל בכתובת האינטרנט blogpress.co.il או בכל כתובת נוספת לפי שיקול הדעת שלנו (להלן: "האתר").

תנאי מדיניות פרטיות זו מלמדים אתכם כיצד בלוגפרס מתנהלת בקשר למידע הפרטי שלכם כאשר אתם משתמשים באתר או בשירותים המוצעים על ידינו. מדיניות פרטיות זו מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש של האתר.

איסוף מידע

בלוגפרס אוספת סוגי מידע שונים, שחלקם נמסרים לנו ישירות על ידכם וחלקם נמסרים על ידי מערכות צד שלישי שונות.

השימוש באתר זה לא כרוך ברישום או במסירת פרטים אישיים. יחד עם זאת, ייתכן כי שירותים מסויימים כגון הרשמה לרשימת תפוצה, יצירת קשר עמנו, הוספת תגובה באתר, קבלת מידע או סיוע דרכנו או על ידי גורם חיצוני – עשויים להיות כרוכים במסירת פרטים אישיים.

מידע אישי זה עשוי לכלול את השם המלא שלכם (פרטי ומשפחה), מספר טלפון ליצירת קשר, כתובת דואר אלקטרוני, וכן פרטים נוספים לפי הצורך והנסיבות.

אינכם מחויבים למסור לנו את המידע על פי חוק. מסירתם תלויה בהסמכתם ולפי רצונכם החופשי, יחד עם זאת, מסירת פרטים שגויים או אי מסירת הפרטים הנדרשים, עלולה למנוע מכם לבצע את הפעולה המבוקשת.

מידע נוסף שעשוי להיות נאסף על ידינו הוא מידע לא אישי, כזה שאינו מזהה אתכם אישית בהכרח והוא מתקבל באמצעות המערכות השונות ולרבות מערכות צד שלישי. מידע זה עשוי לכלול את כתובת ה-IP שלכם, דפדפן שאיתו הינכם גולשים, מקור הגעה, מכשיר, מערכת הפעלה, מיקום גאוגרפי ואף טווח גילאים ועוד.

השימוש במידע

השימוש במידע האישי שנמסר על ידכם ומידע אחר שנאסף כחלק מהגלישה באתר תיעשה בכפוף למדיניות זו:

 • כדי לאפשר לכם להשתמש באתר, במידע והשירותים המוצעים בו. לרבות כדי שנוכל לסייע לכם.
 • כדי לשפר את המידע והשירותים המוצעים באתר.
 • כדי להתאים לכם שירותים לפי העדפותיכם.
 • כדי לאפשר ליצור איתכם קשר עתידי להצעת שירותים אחרים או לצרכים סטטיסטיים.
 • כדי לבצע ניתוח ובקרה על מידע מצרפי או כזה שאינו מזהה אישית.
 • כדי לאכוף את תנאי השימוש, או כדי למלא אחר הוראות החוק או דין אחר.
 • כדי להגן עלינו או על המשתמשים של האתר.
 • לכל מטרה אחרת הנגזרת לפי תנאי השימוש שלנו או לפי תנאי מדיניות השימוש.

שמירת המידע

המידע שבלוגפרס אוספת נשמר במאגר המידע שלנו. המאגר נשמר אצל חברות אחסון שירותים וגיבוי מידע או שירותי עיבוד מידע. הסכמה למדיניות זו מהווה הסכמה לכל תנאיה, לרבותהסכמה לשמירת מידע מחוץ לגבולות ישראל.

שיתוף המידע

בלוגפרס לא תעביר את המידע האישי שלכם או כזה שנאסף במהלך השימוש באתר או בשירותים. למעט המקרים הבאים:

 • לצורך אספקה סדירה של האתר או השירותים המוצעים בו.
 • במקרה של הפרה של תנאי השימוש או כדי שנוכל להגין עלינו ועל משתמשי האתר האחרים.
 • במקרה של בקשתכם לקבל שירותים נוספים המוצעים על ידי שותפים או גורמים אחרים שלנו.
 • במקרה של הליך משפטי, דרישה לפי צו או דין.
 • לצורך עיבוד נתונים והתאמת התוכן עם שתופים, צדדים שלישיים או ספקים אחרים
 • אם אתם ביקשתם זאת.
 • בלוגרפרס עשויה להעביר את המידע לגוף קשור כמו חברת בת, אם, אחות או קשרה קשורה ובלבד שהכל לפי תנאים אלו.

עיון במידע

לפי חוק הגנת הפרטיות, כל אדם זכאי לעיין בעצמו , על ידי בא כוחו בכתב, או על ידי אפוטרופוס, במידע שמוחזק עליו במאגר המידע. במקרה שהמידע אינו נכון או שלם, אדם זה רשאי לפנות לבעל מאגר המידע כדי לתקן את המידע או למחוק אותו. על סירוב מידע של בעל המאגר לתקן או למחוק, ניתן לערער לפי תקנות הגנת הפרטיות.

עוגיות (Cookies)

בלוגפרס עשויה להשתמש בעוגיות לצורך הפעילות השוטפת ואיסוף המידע. עוגיות הן פיסות מידע טקסט שהדפדפן שלכם יוצר ונשלחות אל האתר. פיסות המידע מאפשרות לנו לדעת באילו דפים ביקרתם, משך הזמן, מקור הפניה, אבטחת אתר, התאמת האתר, הצגת תכנים חשובים ועוד.

אנו עשוים להשתמש בעוגיות של צד שלישי כדי להציג לכם התוכן המותאם שלנו כאשר הינכם גולשים באתרים אחרים. צדדים שלישיים אלו כוללים בין היתר את Google Analytics, Facebook ועוד.

אבטחת מידע

בלוגפרס משתמשת במערכות ויישומים לצורך אבטחת המידע של משתמשי האתר וזאת כדי למנוע חדירה או שימוש לא מורשה. עם זאת, אין וודאות כי יישומים ומערכות אלו מבטיחים באופן מוחלט שהמידע האישי לא ייחשף או ייגנב ממאגר המידע. איננו מתחייבים ואינכם יכולים לצפות לכך באופן סביר, כי השירותים או מערכות המידע יהיו חסינים מפני גישה בלתי מורשית. לפיכך, אתם מסכימים למגבלות אלו.

שינויים

בלוגפרס רשאית לשנות מעת לעת את תנאי מדיניות הפרטיות אלו. ככל שיהיו שינויים כאלו, ניתן יהיה לגשת לקישור זה כדי לעיין בתנאים החדשים. בלוגפרס לא מתחייבת לפרסם על שינוי התנאים והשינויים יבוצעו ללא פניה לקבלת הסכמתכם.

תאריך עדכון אחרון: 25.04.2019.